Toimintakertomus 2004

HELSINGIN KIELTENOPETTAJAT RY:N TOIMINNASTA VUODELTA 2004

I Kulunut toimikausi oli Helsingin kieltenopettajat ry:n kahdeskymmeneskahdeksas.
Toimikausi oli kalenterivuoden mittainen. Jäseniin on oltu yhteydessä jäsenkirjeiden välityksellä.

II JÄSENISTÖ
Yhdistyksellä oli 735 maksanutta jäsentä 31.12.2004.

III HALLITUKSEN JÄSENET JA YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT

Henkilökohtaiset varajäsenet
Puheenjohtaja Päivi Nissinen
Sihteeri Armi Pajunen Katri Maijanen
Tiedottaja Ulla Mason Ulla-Maija Kerminen
Varapuheenjohtaja Ulla-Kaisa Ylinen Jaana Suominen
Rahastonhoitaja Sirkka Paavolainen Anna-Liisa Törmänen
Jäsenet Kirsti Santaholma Anneli Helpiölä-Casey
Leila Vanhala Kristiina Hovi

Tilintarkastajat Pirkko-Sisko Häkinen
Helly Vihantavaara

Varatilintarkastajat Seija Kujala
Doris Tjeder

IV KOKOUKSET
Toimikauden aikana on pidetty uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen lisäksi viisi kokousta. Varajäsenet on kutsuttu hallituksen kokouksiin.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 26.2.2004 Helsinki Business Collegessa, Hattulantie 2, 00511 Helsinki. Läsnä oli yhdeksän (9) jäsentä. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Arna Kalo ja sihteerinä Armi Pajunen. Pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Pirkko-Sisko Häkinen ja Anna-Liisa Törmänen. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus, käsiteltiin tilikertomus ja tilinpäätös ja hyväksyttiin kulut, tuotot ja tase. Kuultiin ja hyväksyttiin tilintarkastuskertomus. Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.
Käsiteltiin talousarvioehdotus vuodelle 2004 ja hyväksyttiin kulut ja tuotot.
Jäsenmaksun suuruudeksi SUKOLiin kuulumattomilta vahvistettiin 10€.
Käsiteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2004. Valittiin tilintarkastajat ja heidän varahenkilönsä.
Valittiin yhdistykselle puheenjohtaja vuodeksi 2004. Suoritettiin hallituksen erovuoroisten jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali.

V JÄSENTILAISUUDET

1. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsinki Business Collegessa.

2. Maaliskuussa (20.3.) järjestimme veso-kelpoisen koulutuspäivän kielten opettajille Kulosaaren yhteiskoulussa. Aiheena olivat Eurooppalainen viitekehys ja uudet opetussuunnitelman perusteet. Kouluttajana oli FT Raili Hildén, vieraiden kielten didaktiikan yliopistonlehtori Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksesta. Kouluttaja esitteli ansiokkaasti viitekehyksen perustaitotasoja ja erityisesti kouluskaalaa. Ryhmissä pohdittiin koulu- ja ainekohtaisia ops-sovellutuksia taitotasoajattelun valossa. Koulutuspäivään osallistui noin 40 kieltenopettajaa.

3. Huhtikuussa teimme opastetun vierailun Sinebrychoffin kotimuseoon (Bulevardi 40). Osallistujia oli noin 10.

4. Elokuussa tapasimme ravintola Pyysaaressa (Laajasalo). Mukana oli seitsemän hallituksen jäsentä ja Marja-Liisa Ala-Pöllänen ja Tuula Laurila Espoon kieltenopettajista. Suunnittelimme alustavasti syksyn 2005 SUKOLin koulutuspäivää.

5. Syyskuussa teimme m/s Victorialla ”Helsinkiä mereltä” -syysristeilyn, sillä toukokuuksi suunniteltu kevätristeily peruuntui vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Mukaan oli kutsuttu Espoon-Kauniaisten kieltenopettajat. Mukana oli noin 15 kieltenopettajaa, jotka saivat kuulla HOAY:n puheenjohtajan Kirsti Santaholman valaisevan esityksen ay-asioista.
Syyskuussa vierailimme eduskunnassa opetusministeri Tuula Haataisen kutsumina. Seurasimme jonkin aikaa täysistuntoa, jonka jälkeen siirryimme sos.dem. ryhmähuoneeseen. Kahvin lomassa ministeri kertoi meille näkemyksiään koulutuspolitiikasta, jonka jälkeen läsnä olevat n. 50 kieltenopettajaa esittivät hänelle kysymyksiä ja omia näkemyksiään. Paikalla olleita kiinnostivat mm. opetuksen määräraha-asiat, valinnaiset kielet, tuntikehys, integraatio ja syrjäytyminen.
Edelleen syyskuussa meillä oli tilaisuus tutustua uuteen Viikin normaalikouluun (Kevätkatu 2). Mukaan oli kutsuttu Espoon-Kauniaisten ja Vantaan kieltenopettajat. Meille esiteltiin upeaa ja hyvin varusteltua koulurakennusta, ja koulun kieltenopettajat esittelivät kieliluokkansa ja kertoivat omasta työstään oppilaiden ja opetusharjoittelijoiden parissa. Mukana oli n. 40 kieltenopettajaa.

6. Lokakuussa osallistuimme Espoon kieltenopettajien järjestämään ”tuuletusiltapäivään” Ruusutorpan koululla Leppävaarassa. Tilaisuudessa olivat mukana Tapiolan lukion rehtori Antti Ylimäki, kansanedustaja Hanna-Leena Hemming ja OAJ-valtuutettu Ritva-Liisa Korhonen. Aiheina olivat kieliohjelman yksipuolistuminen, lukion kieltenopiskelu ja kielten niveltämisen onnistuminen käytännössä. Nautimme maittavasta tarjoilusta. Mukana oli 7 hallituksemme jäsentä.

7. Marraskuun vierailimme jälleen eduskunnassa. Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Raija Vahasalo esitteli meille eduskunnan lisärakennuksen ja myös päärakennusta. Kahvit joimme kokoomuksen ryhmähuoneessa, jossa edustaja Vahasalo kertoi työstään yleensä ja erityisesti sivistysvaliokunnassa. Mukana oli noin 40 kieltenopettajaa.

8. Joulukuussa vietimme pikkujoulua Suomen kansallisoopperassa. Pjotr Tshaikovskin Pähkinänsärkijä ja Hiirikuningas johdatti meidät jouluun. Mukana oli 30 jäsentä.

VI EDUSTUS

Kirsti Santaholma toimi OAJn valtuutettuna (kaudella 2002 – 2006) ja HOAYn puheenjohtajana (2004 – 2005).
HOAYn järjestämään pedagogisten yhdistysten edustajien tapaamiseen 8.12.2004 ravintola Lordhotellissa osallistui Armi Pajunen.
Kirsti Santaholma toimi SUKOLin varapuheenjohtajana ja Tempuksen toimitusneuvoston jäsenenä, sekä Suomen Ranskanopettajain yhdistys ry:n varapuheenjohtajana.
Ulla-Kaisa Ylinen toimi Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston (POE) toimikunnan jäsenenä, Aineopettajaliitto ry:n hallituksen jäsenenä ja opetusviraston pedagogisena yhteyshenkilönä.
Katri Maijanen oli Tempuksen toimitusneuvoston puheenjohtaja.
SUKOLin kevätliittokokousedustajina 17.4.2004 olivat Päivi Nissinen, Sirkka Paavolainen ja Armi Pajunen. Syysliittokokousedustajina 20.11.2004 olivat Ulla Mason, Sirkka Paavolainen ja Armi Pajunen.

VII TALOUS

Yhdistyksen tila ja talous käyvät ilmi oheisesta tilikertomuksesta.

VIII TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistyksemme toiminnasta on tiedotettu jäsenille ja kouluille neljässä jäsenkirjeessä sekä yhdistyksen kotisivulla www.helsinginkieltenopettajat.fi. Yhdistyksen vuosikokouksesta tiedotettiin erillisellä kouluille lähetetyllä kutsulla.

Liity jäseneksi!

Kysely

Mihin liittyvää koulutusta Helsingin kieltenopettajat ry:n pitäisi järjestää? Valitse kolme tärkeintä!

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...