Toimintakertomus 2005

HELSINGIN KIELTENOPETTAJAT RY:N TOIMINNASTA VUODELTA 2005

I Kulunut toimikausi oli Helsingin kieltenopettajat ry:n kahdeskymmenesyhdeksäs.
Toimikausi oli kalenterivuoden mittainen. Jäseniin on oltu yhteydessä jäsenkirjeiden
välityksellä.

II JÄSENISTÖ
Yhdistyksellä oli 737 maksanutta jäsentä 31.1.2005.

III HALLITUKSEN JÄSENET JA YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT

Henkilökohtaiset varajäsenet

Puheenjohtaja Päivi Nissinen
Sihteeri Anneli Helpiölä-Casey Leila Vanhala Tiedottaja Ulla Mason Tea Nyman
Varapuheenjohtaja Ulla-Kaisa Ylinen Jaana Suominen
Rahastonhoitaja Sirkka Paavolainen Anna-Liisa Törmänen
Jäsenet Armi Pajunen Katri Lönnberg
Kirsti Santaholma Marja Pietilä

Tilintarkastajat Pirkko-Sisko Häkinen
Helly Vihantavaara

Varatilintarkastajat Seija Kujala
Doris Tjeder

IV KOKOUKSET
Toimikauden aikana on pidetty uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen lisäksi
kymmenen kokousta. Varajäsenet on kutsuttu kokouksiin.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 17.2.2005 Hotelli Parkissa,
Käpylä Pohjolankatu 38, 00600 Helsinki. Läsnä oli seitsemän (7) jäsentä. . Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Arna Kalo ja sihteerinä Armi Pajunen.
Pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Pirkko-Sisko Häkinen ja
Ulla Mason. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen vuoden
toimintakertomus, käsiteltiin tilikertomus ja tilinpäätös ja hyväksyttiin kulut, tuotot ja
tase. Kuultiin ja hyväksyttiin tilintarkastuskertomus. Kokous myönsi hallitukselle
vastuuvapauden.
Käsiteltiin talousarvioehdotus vuodelle 2005 ja hyväksyttiin kulut ja tuotot.
Jäsenmaksun suuruudeksi SUKOLiin kuulumattomilta vahvistettiin 10e.
Käsiteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2005. Valittiin tilintarkastajat ja heidän
varahenkilönsä.
Valittiin yhdistykselle puheenjohtaja vuodeksi 2005. Suoritettiin hallituksen
erovuoroisten jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali.

V JÄSENTILAISUUDET

1. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Hotelli Parkissa Käpylässä Helsingissä.

2. Maaliskuussa (10.3.) tutustuimme oppaan johdolla 300 teosta sisältävän
taidelainaamon toimintaan. Taidelainaamoa ylläpitää Helsingin Taiteilijaseura
ja se toimii Rikhardinkadun kirjastossa. Paikalla oli 8 jäsentä.

Helsingin yliopiston englannin kielen laitoksen kutsumana olimme
pääkaupunkiseudun englannin opettajien kanssa vierailulla tiistaina 15.3.
Englannin laitoksen opettajat kertoivat uutisia mm. sanaston, kieliopin ja
kirjallisuuden aloilta. Saimme myös linkkiosoitteita opetukseen ja
tiedonhakuun sekä vinkkejä ja listoja kirjoista.

3. Torstaina 7.4. teimme tutustumiskäynnin Arabian museoon ja galleriaan. Kierroksen
jälkeen saimme tehdä edullisia ostoksia Arabian tehtaanmyymälässä Hämeentie 135.
Osallistujia 21.

4. Keskiviikkona 20.4. kokoonnuimme Ressun lukioon, jossa laadimme kirjelmän
suullisen kielitaidon testaamisesta Sukolin puheenjohtaja Airiolle.Edustajina oli 15
kieltenopettajaa, Helsingin kieltenopettajien hallitus, Ressun opettajat, Espoon –
Kauniaisten kieltenopettajat ry ja Vantaan kieltenopettajat ry. Puheenjohtaja Liisa
Viranko johti vilkasta keskustelua ja sihteerinä toimi Jaana Suominen.

5. Torstaina 28.4. klo 16 meille esiteltiin Caisaa ,(Mikonkatu 17 C)joka toimii kansainvälisenä kulttuurikeskuksena. Esittelyn jälkeen saimme tutustua kuvataidenäyttelyyn ja marokkolaiseen kahvilaan.

6. Keskiviikkona 18.5. klo 17 otimme osaa Espoon ja Kauniaisten kieltenopettajien
järjestämään retkeen kieliakatemiaan, joka sijaitsee kuuden hehtaarin puistotontilla
Kauniaisissa, 16 km päässä Helsingistä. FM Liisa Savela ja rehtori Kari Kinnunen
kertoivat opiston toiminnasta, historiasta, kielitarjonnasta ja jugend-tyylisestä
päärakennuksesta. Tutustuimme myös kirjastoon, opetustiloihin ja puistoympä-
ristöön. Osallistujia oli 11.

7. Keskiviikkona 21.9. klo 16 vierailimme taidekoti Kirpilässä lääketieteen lisensiaatti
Juhani Kirpilän (1931-1988) entisessä kodissa Pohjoinen Hesperiankatu 7, 6 . kerros.
Juhani Kirpilä lahjoitti keräämänsä suomalaisen taiteen kokoelman ja omaisuutensa
Suomen kulttuurirahastolle. Taidekodissa järjestetään myös Sibelius-Akatemian
konsertteja, joiden taiteellinen johtaja on Jorma Hynninen. Osallistujia 9.

8. Torstaina 3.11. klo 19 olimme katsomassa Rakel Liehun kiitettyyn kirjaan perustuvaa
näytelmää Helene taiteilija Helene Scherfbeckin elämästä töölöläisessä teatterissa
Avoimet ovet.

9. Pikkujoulua vietimme 7.12. klo 18 – 21 Otavan tiloissa Uudenmaankatu 10.
Saimme tietoa uusista kielten oppikirjasarjoista ja muusta kielten opetukseen soveltuvasta materiaalista. Ruokailun ja leikin lomassa kuulimme myös nuoren
laulutaiteilijan erikielisiä joululauluja.

Torstaina 15.12. klo 19 näimme Helsingin kaupunginteatterissa musikaalin Hairspray.

VI EDUSTUS

Kirsti Santaholma – toimi OAJ:n valtuutettuna (kaudella 2002 – 2006) ja järjestötoimikunnan jäsenenä
– toimi HOAY:n puheenjohtajana ja kv-asioiden hoitajana
– toimi SUKOLin hallituksen varapuheenjohtana ja Tempuksen
toimitusneuvoston jäsenenä, Sukol-palvelun hallituksen jäsenenä sekä SUKOLin
valtakunnallisten kokeiden työryhmän jäsenenä
– toimi Suomen ranskanopettajain yhdistys ry:n hallituksen
varapuheenjohtajana.

Ulla-Kaisa Ylinen – toimi opetusviraston pedagogisena yhteyshenkilönä (PYH)
– toimi Aineopettajaliitto ry:n hallituksen jäsenenä
– toimi Helsingin Pohjola-Norden hallituksen jäsenenä.

Katri Lönnberg toimi SUKOLin hallituksessa ja Tempuksen toimitusneuvoston
jäsenenä.

SUKOlin kevätliittokokoukseen 16.4. osallistuivat Armi Pajunen, Sirkka Paavolainen
ja Anneli Helpiölä-Casey Päivi Nissisen varajäsenenä.
SUKOLin vaalivaliokuntaan valittiin 16.4. Sirkka Paavolainen.
SUKOLin syysliittokokousedustajina olivat Päivi Nissinen, Sirkka Paavolainen ja
Armi Pajunen.

HOAY:n järjestämään pedagogisten yhdistysten edustajien tapaamiseen 8.12.2005
osallistui Päivi Nissinen.
HOAY:n 30-vuotisjuhlaan 16.9. otti osaa Armi Pajunen. .

VII TALOUS

Yhdistyksen tila ja talous käyvät ilmi oheisesta tilikertomuksesta.

VIII TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistyksemme toiminnasta on tiedotettu jäsenille ja kouluille kahdessa jäsenkirjeessä
sekä yhdistyksen kotisivulla www.helsinginkieltenopettajat.fi. Yhdistyksen
vuosikokouksesta tiedotettiin erillisellä kouluille lähetetyllä kutsulla.

Liity jäseneksi!

Kysely

Mihin liittyvää koulutusta Helsingin kieltenopettajat ry:n pitäisi järjestää? Valitse kolme tärkeintä!

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...