Toimintakertomus 2006

HELSINGIN KIELTENOPETTAJAT RY:N TOIMINNASTA VUODELTA 2006

I Kulunut toimikausi oli Helsingin kieltenopettajat ry:n kolmaskymmenes.
Toimikausi oli kalenterivuoden mittainen. Jäseniin on oltu yhteydessä jäsenkirjeiden ja sähköpostin välityksellä.

II JÄSENISTÖ
Yhdistyksellä oli 737 maksanutta jäsentä 31.12.2006.

III HALLITUKSEN JÄSENET JA YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT

Henkilökohtaiset varajäsenet

Puheenjohtaja Päivi Nissinen
Sihteeri Anneli Helpiölä-Casey Leila Vanhala Tiedottaja Ulla Mason/
Eeva Tuomainen Tea Nyman
Varapuheenjohtaja Ulla-Kaisa Ylinen Jaana Suominen
Rahastonhoitaja Sirkka Paavolainen Anna-Liisa Törmänen
Jäsenet Armi Pajunen Elina Ihalainen
Kirsti Santaholma Marja Pietilä

Tilintarkastajat Pirkko-Sisko Häkinen
Helly Vihantavaara

Varatilintarkastajat Seija Kujala
Doris Tjeder

IV KOKOUKSET

Toimikauden aikana on pidetty uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen lisäksi
kahdeksan kokousta. Varajäsenet on kutsuttu kokouksiin.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 28.2.2006 Helsinki Business Collegessa, Hattulantie 2, 00550 Helsinki. Läsnä oli neljätoista (14) jäsentä. . Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Arna Kalo ja sihteerinä Anneli Helpiölä- Casey. Pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Ulla-Kaisa Ylinen ja Armi Pajunen. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen vuoden
toimintakertomus, käsiteltiin tilikertomus ja tilinpäätös ja hyväksyttiin kulut, tuotot ja
tase. Kuultiin ja hyväksyttiin tilintarkastuskertomus. Kokous myönsi hallitukselle
vastuuvapauden.
Käsiteltiin talousarvioehdotus vuodelle 2006 ja hyväksyttiin kulut ja tuotot.
Jäsenmaksun suuruudeksi SUKOLiin kuulumattomilta vahvistettiin 10e.
Käsiteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2006. Valittiin tilintarkastajat ja heidän
varahenkilönsä.
Valittiin yhdistykselle puheenjohtaja vuodeksi 2006. Suoritettiin hallituksen
erovuoroisten jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali.

V JÄSENTILAISUUDET

1. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsinki Business Collegessa Helsingissä.

2. Maaliskuussa perjantaina 3.3. Kaija Fredrikson piti infotilaisuuden Mediakeskuksessa Mäkelänkatu 84 FRONTER – oppimisalustasta, jota käytetään myös Norjassa,
Tanskassa ja Britanniassa.

Opetusministeriön, opetushallituksen ja EU:n tulevaisuutta on verkko-oppiminen, joka
on uusi tapa ajatella. Myös tulevaisuuden työelämä on työn ja oppimisen yhdistämistä
etenkin verkossa. Paikalla oli 20 jäsentä.

3. Keskiviikkona 8.3. tutustuimme Eiran Aikuislukioon Laivurinkatu 3. Kari Moilanen
kertoi opiskelumotivaatioon vaikuttavista seikoista mm. oppimistyyleistä, oppimis-
vaikeuksista ja käyttämistään opetusmetodeista. Eiran Aikuislukiossa voi opiskella
joustavasti päivällä tai illalla lähiopetustunneilla, etänä tai verkossa. Osallistujia 7.

4. Keskiviikkona 22.3. klo 14.00 – 17.00 oli Helsinki Business Collegessa (Hattulantie 2)
auditoriossa kaikkien asteiden kieltenopettajille VESO-kelpoinen koulutuspäivä.
Kouluttajana oli professori Anna Mauranen Helsingin yliopiston englannin kielen
laitokselta. Koulutusaiheena oli puhuttu kieli – katsaus nykytietoon englanti lingua
francana ja käsiteltäviä teemoja olivat mm. puhutun kielen ominaisuudet ja
oppiminen, puhutun kielen vs. kirjoitetun kielen kielioppi, plurilingvaalisuuden
merkitys ja maailmankielen aseman vaikutus opetuksen tavoitteisiin. Osallistujia 38.

5. Lauantaina 18.3. – sunnuntaina 19.3.06 oli 20 jäsentä ” Naisten laivalla” Silja Festival-
laivalla ideoimassa syksyn 30-vuotisjuhlaa vapaamuotoisissa kokouksissa. Saimme
vierailla messuosastoilla, näimme muotinäytöksiä ja kuulimme mielenkiintoisia
luentoja ja toimittaja Bettinan haastatteluja.Etelä-Afrikan suurlähettiläs Bukelwa Hans
kertoi aiheesta ”The Role of Women Diplomats in Building a Better World and a
Better Society” ja ulkoministeriön neuvonantaja Satu Lassila : ”Tasa-arvon valtavir-
taistaminen kehityspolitiikassa – viekö virta mukanaan ?” Diplomiekonomi Lenita
Airisto kertoi lennokkaasti ”Jatkoajasta”, miten me kaikki voimme viettää vitaalisen
kolmannen ikäkauden (50v-70v) ja elää terveenä 100-vuotiaaksi! Kirjailija Kaari
Utrio kertoi naisten (esim. Paraske, Greeta Haapasalo, Guhlberg, Haahti, Minna
Canth jne) tulosta taiteisiin ja miten taiteiden kaipuu on kauneuden kaipuuta.

6. Torstaina 6.4. klo 16.00 – 18.00 tutustuimme Kiasmassa Nykytaiteen museossa
ARS06 näyttelyyn oppaan johdolla. Paikalla 12 jäsentä.

7. Tiistaina 9.5. klo 17 – 19 Kaivopuiston kahvila Ursulassa muisteltiin Helsingin
kieltenopettajien yhdistyksen 30 vuotista taivalta. Puheenjohtaja piti eläkeläisjäsenille
puheen kertoen yhdistyksen nykytilasta. Paikalla 25 jäsentä.

8. Keskiviikkona 6.9. klo 15.30 eri oppilaitosasteista koottu 6 ruotsin kielen opettajan
valtuuskunta teki vierailun eduskuntaan Christina Gestrinin ja Eva Biaudetin
ohjaamina. Tarja Sved Hiidenkiven peruskoulusta oli emäntänä. Keskusteltiin
mm., miten RKP voisi edistää ja tukea ruotsin kielen oppimista.

9. Keskiviikkona 20.9. klo 17 tutustuimme 30.juhlavuottaan viettävään
Marja Kurki Oy:n monipuoliseen toimintaan Herttoniemessä Hitsaajankatu 20, 5. krs.
Satu Kurki kertoi juhlavuoden vietosta ja miten nuoret ovat päässeet toteuttamaan
itseään.Saimme myös tietoa Marja Kurjen historiasta ja tuotteiden markkinoinnista
mm. etelä-Koreaan ja Isoon-Britanniaan. Tapani Kurki piti mielenkiintoisen esityksen
Kiinan kanssa tehdystä yhteistyöstä ja kaupankäynnistä. Hän ennusti, että meidän
tulisi olla enemmän huolissaan Kiinan ”aivoviennistä” kuin huolestua tehtaitten
siirtymisestä Aasian maihin.Osallistujia 20.

10. Lauantaina 30.9. klo 11-16 oli syksyn retki Tuusulaan. Tutustuimme Tuusulanjärven rannalle vuonna 1902 valmistuneeseen taidemaalari Pekka Halosen kansallisromantti-
seen ateljeehen Halosenniemeen, jossa tutustuimme myös kultakauden mestareiden Kesähelteellä – näyttelyyn. Vierailimme myös arkkitehti Lars Sonckin
suunnittelemassa säveltäjämestari Sibeliuksen Ainolassa. Juhlavuoden kunniaksi
matka oli maksuton jäsenille, Krapinhovin suomalainen pitopöytä oli omakustanteinen. 20 osallistujaa.

11. Perjantaina 6.10. ja lauantaina 7.10. oli SUKOLIN koulutuspäivät Riihimäellä
Hämeen ammattikorkeakoulussa, jonka pääteemana oli suullinen kielitaito. Lehtori
Gudrun Erickson Göteborgin yliopistosta piti mielenkiintoisen luennon aiheesta näyttäen mm. video otteen suullisesta arviointitilanteesta. Ruotsissa on poistettu
rakenneosuus testistä.

12. Perjantaina 13.10. klo 14 tutustuimme Helsingin Liiketalouden ammattikorkeakoulun Helian uusiin moderneihin tiloihin, Ratapihantie 13. Helia on erikoistunut ammattikasvatuspedagogiikkaan ja on myös tällä hetkellä suurin ammattikorkeakoulu.
Osallistujia 15.

13. Perjantaina 10.11. klo 19-23 vietimme juhlavasti 30-vuotisjuhliamme Tieteiden Talossa Kirkkokatu 6.Kustannusosakeyhtiö Tammi tarjosi tervetulomaljan, jonka jälkeen puheenjohtaja piti tervetulotervehdyksen.Kirjailijaprofessori Kaari Utrion
juhlapuheen aiheena oli ”Naisten tie korkeakouluun” ja erityisen mielenkiintoiseksi
kirjailija sai aiheen ottamalla esimerkkejä elävästä elämästä.Tämän jälkeen kunniapuheenjohtajat ja tilintarkastajat Sirkka Talari, Paula Kelkka,
Terttu Virintie,Eeva-Leena Valve, Kyllikki Vilkuna, Outi Laurikainen, Helena Palmujoki ja Pirkko-Sisko Häkinen kukitettiin ja Kaari Utrio ojensi jokaiselle
signeeraamansa kirjan. Poissaolevana olivat Anja Andersson ja Riitta Valajas, lisäksi syksyllä saimme suruviestin Helly Vihantavaaran kuolemasta. Eeva-Leena Valve piti kiitospuheen ja esitteli päivitetyn historiikin.Yhdistyksen jäsenet, kunniavieraat ja kutsuvieraat saivat seuraavaksi seurustella vapaasti ruokailun ja Tammen tarjoamien kakkukahvien siivittämänä.Lopuksi saimme kuulla ainutlaatuista musiikkia , jota esitti Trio Johnny Kettunen : Sofia Lakopoulos , Outi Ivaska ja Helena Leminen Kuulimme keskiaikaista, balkanilaista, kreikkalaista, espanjalaista ja latinalaisamerikkalaista musiikkia, joka erikoisuudellaan valloitti meidät kaikki.
Paikalla oli 100 vierasta.
VI MUU TOIMINTA

SIJAISPALVELU
Sijaispalvelu avattiin vuoden 2006 alussa. Vuoden alkuun 2007 mennessä (25.01.-07.02.) oli 796 kävijää, keskimäärin 70 kävijää viikossa ja 10 kävijää
päivässä. Sijaisiksi halukkaita oli vuoden vaihteessa vähän alle 100. Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteellisen osaston opintotoimistoa sekä englannin,
saksan ja ranskan ainejärjestöjä on informoitu asiasta.

TEMPUS ARTIKKELI 30-VUOTISJUHLISTA
Puheenjohtajan Päivi Nissisen kirjoittama artikkeli 30-vuotisjuhlista ilmestyy
Tempuksen numerossa 2/2007.

VII EDUSTUS

Kirsti Santaholma – toimi OAJ:n valtuutettuna (kaudella 2002 – 2010) ja järjestötoimikunnan
jäsenenä 2004-2006
– toimi HOAY:n puheenjohtajana
– toimi Sukol-palvelun hallituksen puheenjohtajana ja SUKOLin
valtakunnallisten kokeiden työryhmän jäsenenä
– toimi Suomen ranskanopettajain yhdistys ry:n hallituksen
varapuheenjohtajana

Ulla-Kaisa Ylinen – toimi opetusviraston pedagogisena yhteyshenkilönä (PYH)
– toimi Aineopettajaliitto ry:n hallituksen jäsenenä
– toimi Helsingin Pohjola-Norden hallituksen jäsenenä.

SUKOlin kevätliittokokoukseen 22.4.06 osallistuivat Päivi Nissinen
ja Anneli Helpiölä-Casey Sirkka Paavolaisen varajäsenenä.
SUKOLin syysliittokokousedustajina 25.11.06 olivat Armi Pajunen ja Elina Ihalainen
Päivi Nissisen varajäsenenä.

HOAY:n joulujuhlaan otti osaa Leila Vanhala ja Anna-Liisa Törmänen.

VIII TALOUS

Yhdistyksen tila ja talous käyvät ilmi oheisesta tilikertomuksesta.

IX TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistyksemme toiminnasta on tiedotettu jäsenille ja kouluille kahdessa jäsenkirjeessä sekä sähköpostilistalle ilmoittautuneille että myös yhdistyksen kotisivulla www.helsinginkieltenopettajat.fi.
Yhdistyksen vuosikokouksesta tiedotettiin erillisellä kouluille lähetetyllä kutsulla.
Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu myös Vantaan kieltenopettajat ry:tä ja Espoon-Kauniaisten kieltenopettajat ry:tä sekä Helsingin kaupungin opetusvirastoa. Jäsentilaisuuksiin on osallistunut varsinkin Espoon opettajia.

Liity jäseneksi!

Kysely

Mihin liittyvää koulutusta Helsingin kieltenopettajat ry:n pitäisi järjestää? Valitse kolme tärkeintä!

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...