Toimintakertomus 2009

HELSINGIN KIELTENOPETTAJAT RY:N TOIMINNASTA VUODELTA 2009

I Kulunut toimikausi oli Helsingin kieltenopettajat ry:n kolmaskymmeneskolmas.
Toimikausi oli kalenterivuoden mittainen. Jäseniin on oltu yhteydessä jäsenkirjeiden ja sähköpostin välityksellä.

II JÄSENISTÖ
Yhdistyksellä oli 719 maksanutta jäsentä 31.12.2009. Kunniajäseniä on 14. SUKOLin kunniajäseniä ovat Jarmo Anttila, Pirkko-Sisko Häkinen, Leena Tuomiharju, Terttu Valojärvi ja Marja Kirstein. Helsingin kieltenopettajat ry:n kunniajäseniä ovat Anja Andersson, Pirkko-Sisko Häkinen, Paula Kelkka, Outi Laurikainen, Helena Palmujoki, Sirkka Talari, Riitta Valajas, Eeva-Leena Valve, Kyllikki Vilkuna ja Terttu Virintie. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Eläkeläisjäsenistä jäsenmaksun ovat maksaneet Sinikka Aalto, Airi Juva, Liisa Kukkonen, Ulla Mason, Leena Tuomiharju
(kunniajäsen), Anna-Liisa Törmänen ja Riitta Valajas (kunniajäsen).

III HALLITUKSEN JÄSENET JA YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT

Henkilökohtaiset varajäsenet

Puheenjohtaja Päivi Nissinen
Sihteeri Pirkko Valkama-Jarmala Kristiina Lieri Tiedottaja Marja Pietilä Päivi Kousa
Varapuheenjohtaja Elina Ihalainen Jaana Suominen
Rahastonhoitaja Kirsti Santaholma Ulla-Kaisa Ylinen
Jäsenet Armi Pajunen Anneli Helpiölä-Casey
Sirkka Paavolainen Raija Kuja-Kyyny-Pajula

Tilintarkastajat Pirkko-Sisko Häkinen
Helena Palmujoki

Varatilintarkastajat Seija Kujala
Ulla Mason

IV KOKOUKSET

Toimikauden aikana on pidetty uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen lisäksi
kahdeksan kokousta. Varajäsenet on kutsuttu kokouksiin.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 5.2. 2009 Käpylän peruskoulussa Väinölänkatu 7 Helsinki. Läsnä oli kymmenen (10) jäsentä. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Ulla Mason ja sihteerinä Pirkko Valkama-Jarmala . Pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Pirkko Valkama-Jarmala ja Raija Kuja-Kyyny-Pajula. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus, käsiteltiin tilikertomus ja tilinpäätös ja hyväksyttiin kulut, tuotot ja tase. Kuultiin ja hyväksyttiin tilintarkastuskertomus. Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.
Käsiteltiin talousarvioehdotus vuodelle 2009 ja hyväksyttiin kulut ja tuotot.
Jäsenmaksun suuruudeksi SUKOLiin kuulumattomilta vahvistettiin 10e.
Käsiteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2009. Valittiin tilintarkastajat ja heidän
varahenkilönsä.
Valittiin yhdistykselle puheenjohtaja vuodeksi 2009. Suoritettiin hallituksen
erovuoroisten jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali.

V JÄSENTILAISUUDET

1. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä Käpylän peruskoulussa .

2. Keskiviikkona 18.3.09 klo 14.30 oli koulutusiltapäivä Kulosaaren yhteiskoulussa.
Ohjelmassa oli opetuksen seuraamista, kielten pyh Annamari Kajaston puheenvuoro
KIEHUsta eli digitaalisesta oppimisympäristöstä sekä Kirsti Santaholman terveisiä
Arizonan kouluvierailulta. Osallistujia oli 36.

3. Torstaina 23.4.09 klo 16 oli koulutusiltapäivä Mäkelänrinteen lukiossa aiheena Lukion suullinen kielitaito. Alustajana oli englanninopettajien liiton puheenjohtaja Kati Venemies. Osallistujia 6.

4. Torstaina 7.5.09 klo 15.30 tutustuttiin Saksan liittotasavallan suurlähetystöön Kuusisaaressa. Osallistujia 22.

5. Lauantaina 9.5.09 nähtiin musikaali ”The Beatles Story” Lahden kaupunginteatterissa. Osallistujia 16.

6. Maanantaina 31.8.klo 17 Vieraiden kielten kehittämishankkeen koordinaattori Anna-mari Kajasto esitteli hallituksen jäsenille hanketta. Hallituksen jäsenistä Kirsti Santaholma on mukana hankkeessa.

7. Keskiviikkona 21.10.09 klo 14-17 oli yhdistyksen VESO-kelpoinen syyskoulutuspäivä Laajasalon yläasteella. Ohjelmassa oli koulun esittely, Marja Martikaisen luento aiheesta Tunteet ja kielenopetus, Annamari Kajaston esittely Vieraiden kielten opetuksen kehittämishankkeesta Helsingissä ja kieltenopettajien Fronter-huoneesta KIEHUsta sekä pääluottamusmies Jukka Talvitien alustus palkkauksen muutoksista. Koulutustilaisuus saavutti suuren suosion, osallistujia oli 50. Koulutuksesta on myös julkaistu pj Päivi Nissisen kirjoittama artikkeli Tempuksessa 1/2010.

8. Tiistaina 3.11. klo 16.30 tehtiin koulutusvierailu Torkkelin lukioon. Apulaisrehtori Maiju Silén esitteli koulua ja opettaja Hanna Kayiwa esitteli kuvataiteen opetusta ja oppilaiden töitä. Lehtori Tarja Kuikka Alppilan lukiosta esitteli verkko-opetusta. Osallistujia 15.

9. Keskiviikkona 25.11.09 klo 18 vietettiin yhdistyksen pikkujoulua kustannusosakeyhtiö Otavassa yhdessä Espoon ja Vantaan kieltenopettajien kanssa. Pääesiintyjänä oli Lenita Airisto, joka kertoili elämästään ja hänestä julkaistusta elämäkerrallisesta teoksesta. Kirja oli myös mahdollista hankkia Lenitan omistuskirjoituksella varustettuna. Osallistujia 45.

10. Torstaina 3.12.09 klo 17 tutustuttiin Ateneumissa suuren suosion saavuttaneeseen Picasso-näyttelyyn. Osallistujia 20.

11. Lauantaina 3.10.09 oli SUKOLin syyskoulutuspäivä Porissa. Anneli Helpiölä- Casey osallistui. Kevään koulutuspäivään 7.2.09 Lappeenrannassa osallistuivat Anneli Helpiölä-Casey ja Kirsti Santaholma.

VI MUU TOIMINTA

YHTEISTYÖ

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIELIYHDISTYKSET

Helsingin kieltenopettajat ry:n, Vantaan kieltenopettajat ry:n ja Espoo-Kauniaisten kieltenopettajat ry:n yhteisten tilaisuuksien perinnettä on jatkettu entiseen tapaan. Vantaan kieltenopettajat ry kutsui Helsingin kieltenopettajat 21.10.09 klo 18 muotinäytökseen hotelli Kämppiin. Yhdistykset järjestivät yhteisen pikkujoulun Otavassa 25.11.09.

AinO-KESKUS

AinO-keskuksen (Helsingin yliopiston aineopettajaopiskelijat) välittämän sähköpostin avulla on moni jäsen päässyt seuraamaan esim. korkeatasoisia luentoja ja sieltä on saatu luennoitsija koulutuspäivään (Marja Martikainen).

AinO-keskuksen jouluglögeillä 16.12.09 yhdistystämme edustivat Päivi Nissinen, Pirkko Valkama-Jarmala ja Anneli Helpiölä-Casey.

KIELIKAHVILATOIMINTA

Kielikahvilatoimintaa on vuonna 2009 edelleen tarjottu Kulttuurikeskus Caisan tiloissa. Kokoontumispäiväksi on sovittu tiistai. Saksan kielikahvila kokoontui keväällä yhden kerran, vetäjänä Johanna Roller. Osallistujia oli 5. Ruotsin kielikahvila kokoontui myös keväällä kerran, kokoontumispaikkana Café Aalto. Toimintaa tarjotaan edelleen keväällä 2010.

YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT

Hallituksen jäsenten nimet ja sähköpostiosoitteet ovat jäsensivuilla.
Sähköpostiosoiteilmoituksen jokainen jäsen tekee itse yhdistyksen jäsensivuille www.helsinginkieltenopettajat.fi.

HELSINGIN KIELTENOPETTAJAT RY:N 30-VUOTISHISTORIIKKI

Vuonna 2007 ilmestynyttä historiikkia on edelleen jaettu jäsenille ja sidosryhmille.

SIJAISPALVELU

Sijaispalvelu on vakiinnuttanut asemansa ja on suosittu Helsingin yliopiston kielten opiskelijoitten ja vastavalmistuneitten opettajien parissa. Samalla Helsingin seudun koulut saavat tarvitsemiaan sijaisia.

VII EDUSTUS

Kirsti Santaholma
– toimii OAJ:n valtuutettuna (kaudella 2002 – 2010)
– toimi SUKOLin varapuheenjohtajana
– toimi Sukol-palvelun hallituksen puheenjohtajana ja SUKOLin
valtakunnallisten kokeiden työryhmän puheenjohtajana
– toimi Aineopettajaliitto ry:n hallituksen jäsenenä
– toimii Suomen ranskanopettajain yhdistys ry:n hallituksen jäsenenä
– toimii FIPLV:n rahastonhoitajana ja Tempus-lehden toimitusneuvoston jäsenenä

Ulla-Kaisa Ylinen
– toimi Helsingin kaupungin opetusvirastossa pedagogisena yhteyshenkilönä (pyh) vv. 2008-2009

SUKOLin kaikkien Suomen kieliyhdistysten puheenjohtajien koulutuspäivä oli perjantaina 24.4.09. Vpj Elina Ihalainen osallistui.

SUKOlin kevätliittokokoukseen lauantaina 25.4.09 osallistuivat Päivi Nissinen,
Elina Ihalainen ja Pirkko Valkama-Jarmala.

SUKOLin syysliittokokousedustajina lauantaina 21.11.09 olivat Päivi Nissinen, Elina
Ihalainen ja Pirkko Valkama-Jarmala.

SUKOLIN LIITTOKOKOUSEDUSTAJAT JA
VARALIITTOKOKOUSEDUSTAJAT KAUDELLA 2008-2010

Liittokokousedustajat ovat Päivi Nissinen, Marja Pietilä ja Pirkko Valkama-Jarmala.
Varaliittokokousedustajat ovat 1. Kristiina Lieri 2. Elina Ihalainen 3. Raija Kuja- Kyyny-Pajula.

SUKOLin hallituksen jäsenenä 2009-2011 on Helsingin kieltenopettajat ry:stä Kirsti Santaholma ja varajäsenenä Elina Ihalainen.

PROMOLING –tilaisuudessa Hanasaaressa 26.2.09 yhdistystämme edusti Päivi Nissinen.

VIII TALOUS

Yhdistyksen tila ja talous käyvät ilmi oheisesta tilikertomuksesta.
Vuoden ylijäämä on 1068,19e.

IX TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistyksemme toiminnasta on tiedotettu jäsenille kahdessa jäsenkirjeessä sekä sähköpostilistalle ilmoittautuneille että myös yhdistyksen kotisivulla www.helsinginkieltenopettajat.fi. Syksyn jäsenkirje tuli henkilökohtaisesti postitettuna jokaiselle jäsenelle kotiin. Postituksen hoiti SampoPankki, Herttoniemen konttori, jossa on yhdistyksen pankkitili. Yhdistyksen kotisivuilta löytyvät myös mm. kohdasta Uutiset ajankohtaiset tapahtumat. Koulutuksista on lähetetty erilliset kutsut.
Myös erityistilaisuuksiin on lähetetty erilliset kutsut esim. kunniapuheenjohtajille. Tiedottamisessa on siirrytty yhä enemmän sähköiseen tiedottamiseen. Vuosikokousilmoitus, toimintakertomus ja toimintasuunnitelma ovat sähköisesti kotisivuilla.
Yhdistyksen vuosikokouksesta tiedotettiin erillisellä kouluille lähetetyllä kutsulla.
Yhdistyksen toiminnasta on tiedote lähetetty myös Vantaan kieltenopettajat ry:lle ja Espoon-Kauniaisten kieltenopettajat ry:lle sekä Helsingin kaupungin opetusvirastolle.

Liity jäseneksi!

Kysely

Mihin liittyvää koulutusta Helsingin kieltenopettajat ry:n pitäisi järjestää? Valitse kolme tärkeintä!

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...