Toimintakertomus 2010

HELSINGIN KIELTENOPETTAJAT RY:N TOIMINNASTA VUODELTA 2010

I Kulunut toimikausi oli Helsingin kieltenopettajat ry:n kolmaskymmenesneljäs.
Toimikausi oli kalenterivuoden mittainen. Jäseniin on oltu yhteydessä jäsenkirjeiden ja sähköpostin välityksellä.

II JÄSENISTÖ
Yhdistyksellä oli 689 maksanutta jäsentä 31.12.2010. Kunniajäseniä on 13. SUKOLin kunniajäseniä ovat Jarmo Anttila, Terttu-Liisa Ertola, Marja Kirstein, Sirkka Talari, Leena Tuomiharju ja Terttu Valojärvi. Helsingin kieltenopettajat ry:n kunniajäseniä ovat edellisten lisäksi Anja-Liisa Alanko, Tim Andrews, Erik Gerber, Merja Metsälampi, Rauni Paakkunainen, Pirkko Ruotsalainen ja Marjatta Santala. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Eläkeläisjäseniä on 26.

III HALLITUKSEN JÄSENET JA YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT

Puheenjohtaja Päivi Nissinen

Sihteeri Pirkko Valkama-Jarmala
Tiedottaja Christa Skogster
Varapuheenjohtaja Elina Ihalainen
Rahastonhoitaja Kirsti Santaholma
Jäsenet
Päivi Kousa
Sirkka Paavolainen

Henkilökohtaiset varajäsenet
Marja Pietilä
Merja Krogerus(ent.Turunen)
Jaana Suominen
Sirpa Pudas
Anneli Helpiölä-Casey
Raija Kuja-Kyyny-Pajula

Tilintarkastajat Pirkko-Sisko Häkinen
Helena Palmujoki

Varatilintarkastajat Seija Kujala
Leila Vanhala

IV KOKOUKSET
Toimikauden aikana on pidetty uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen lisäksi seitsemän kokousta. Varajäsenet on kutsuttu kokouksiin.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 11.2.2010 Ruoholahden ala-asteen koulussa Santakatu 6 Helsinki. Läsnä oli yksitoista (11) jäsentä. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Pirkko-Sisko Häkinen ja sihteerinä Pirkko Valkama-Jarmala . Pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Christa Skogster ja Merja Turunen. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus, käsiteltiin tilikertomus ja tilinpäätös ja hyväksyttiin kulut, tuotot ja tase. Kuultiin ja hyväksyttiin tilintarkastuskertomus. Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.
Käsiteltiin talousarvioehdotus vuodelle 2010 ja hyväksyttiin kulut ja tuotot.
Jäsenmaksun suuruudeksi SUKOLiin kuulumattomilta vahvistettiin 10e.
Käsiteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Valittiin tilintarkastajat ja heidän varahenkilönsä.
Valittiin yhdistykselle puheenjohtaja vuodeksi 2010. Suoritettiin hallituksen erovuoroisten jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali.

V JÄSENTILAISUUDET

1. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä Ruoholahden ala-asteen koulussa.

2. Koulutuspäivä aiheena verkko-oppiminen, kouluttajana Tarja Kuikka, Alppilan lukiossa 22.4. klo 16.30. Osallistujia 17.

3. Tammi-ilta 3.2.2010 Tammitalossa, Korkeavuorenk. 37. Yhdistyksen edustajana Päivi Nissinen, joka esitteli tilaisuudessa yhdistyksemme toimintaa.

4. Kielikahvilatoiminta kulttuurikeskus Caisassa jatkui keväällä 2010. Saksan kielikahvila oli 13.4. Vetäjänä Carolin. Osallistujia 6. Ranskan kielikahvila oli 20.4. Vetäjänä oli Clotilde Cuvigny. Osallistujia 6.

5. Lauantaina 13.3. klo 19 teatteriesitys Mielipuolen päiväkirja, Aleksanterin teatteri. Osallistujia 20. Samalla hallitus vietti Armi Pajusen eläkkeellelähtöjuhlaa.

6. Maanantaina 26.4. klo 16.30 tehtiin vierailu Aarikan pääkonttorille aiheena suomalainen muotoilu. Osallistujia 25.

7. Kevätlukukauden päättäjäiset ja hallituksen tapaaminen kahvila Ursulassa 6.5. klo 17. Paikalla oli 7 hallituksen jäsentä.

8. Kielitivoli-tapahtuma Narinkkatorilla lauantaina 25.9., Euroopan kielipäivänä, klo 11 – 16.
Helsingin, Espoon ja Vantaan opetustoimien yhteishanke. Hankkeesta tarkemmin kohdassa VI.

9. Torstaina 16.9. klo 16.30 tutustuttiin Oiva Toikan lasinäyttelyyn Design-museossa. Osallistujia 10.

10. Torstaina 7.10. klo 14.30 eTwinning – koulutus Maunulan yhteiskoulussa/Helsingin matematiikkalukiossa. eTwinning on EU-hanke, jonka avulla voi tehdä yhteistyötä muiden EU-maiden koulujen kanssa. Kouluttajana oli opetushallituksen e-Twinning-lähettiläs Antti Piiroinen. Mukana oli myös Yrjö Hyötyniemi opetushallituksesta. Osallistujia 20.

11. Torstaina 25.11. klo 16 alkaen vietettiin yhdistyksen pikkujoulua Ruotsin suurlähetystössä yhteistyössä Tammen oppimateriaaliyksikön kanssa. Teemana Ruotsin ja Suomen yhteinen taival 1700-luvulla. Osallistujia 40.

12. SUKOLin kevätkoulutuspäivät järjestettiin 5.-6.2. Tampereella. Päivi Nissinen, Pirkko Valkama-Jarmala ja Anneli Helpiölä- Casey sekä Kirsti Santaholma (SUKOLin edustajana) osallistuivat. Syyskoulutuspäiville Turussa 8.-9.10. osallistuivat Päivi Nissinen, Anneli Helpiölä-Casey ja Kirsti Santaholma (SUKOLin edustajana).

VI MUU TOIMINTA

YHTEISTYÖ

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIELIYHDISTYKSET

Helsingin kieltenopettajat ry:n, Vantaan kieltenopettajat ry:n ja Espoon-Kauniaisten kieltenopettajat ry:n yhteisten tilaisuuksien perinnettä on jatkettu edelleen. Suuri yhteinen ponnistus oli Kielitivoli-tapahtuma Narinkkatorilla 25.9. klo 11 – 16. Mukana oli myös mm. kieliyhdistyksiä ja kielikouluja, yhteensä 13 toimijaa. Vierailijoita oli n. 400.

KIELITIVOLI – TAPAHTUMA KAMPIN NARINKKATORILLA 25.9.10.

Tapahtumassa oli monenlaista ohjelmaa, mm. musiikkia, tanssia, karaokea. Eri toimijoilla oli omat ständit, joista osallistujat keräsivät leimoja kielipasseihin. Oman yhdistyksemme aktiviteettina oli Viehko-koiran ompelu kaavojen mukaan. Toiminta oli erittäin suosittu, koiria ommeltiin n. 80. Yhdistyksestämme tapahtumaan ja ständin ylläpitoon osallistuivat Päivi Nissinen, Pirkko Valkama-Jarmala, Merja Krogerus, Raija Kuja-Kyyny-Pajula, Marja Pietilä, Sirkka Paavolainen sekä Kirsti Santaholma (SUKOLin edustajana).

VIEHKO –HANKE

Valtakunnallisen Kielitivoli-hankkeen nimi Helsingissä on Viehko, kielten monipuolistamishanke. Viehko –projektin koordinaattorina Helsingissä on toiminut Annamari Kajasto. Viehkon avajaiset olivat Sähkötalossa 31.8. klo 14.30. Tilaisuuteen osallistuivat yhdistyksestämme Päivi Nissinen, Raija Kuja-Kyyny-Pajula ja Anneli Helpiölä-Casey. Viehko –työryhmään, joka suunnitteli Narinkkatorin kielipäivää 25.9., osallistui yhdistyksestämme pj Päivi Nissinen. Aloituskokouksessa oli mukana myös Pirkko Valkama-Jarmala. Viehko-koiran hahmon loivat graafikko Ulla Peltonen ja kuvittaja Marjukka Myllärniemi mainostoimisto Luovaamosta.

Narinkkatorin tapahtumassa Helsingin kieltenopettajat ry julkisti ”Viehko –koiran seikkailut Helsingissä” –kilpailun perusasteelle. Työ tuli tehdä jollakin seuraavista seitsemästä kielestä: saksa, ranska, espanja, italia, venäjä, viro, kiina. Kilpailuaika oli alussa 14.10. saakka, mutta sitä pidennettiin myöhemmin marraskuun loppuun. Työn voi tehdä yksin, pareittain tai pienryhmänä. Käytännössä lähes kaikki työt olivat sarjakuvia. Kielistä olivat edustettuina saksa, ranska ja espanja. Kilpailuun saapui noin 60 työtä, osallistujia oli lähes 100. Suurin osa töistä oli alakouluista. Arvioinnin suorittivat hallituksen jäsenet Päivi Nissinen ja Pirkko Valkama-Jarmala, joille työt myös oli lähetetty. Monet työt olivat varsin korkeatasoisia. Palkintoina oli Viehko –koiran kuvalla varustettuja T-paitoja, elokuvalippuja, kirjoja sekä suklaata. Yhteensä 16 työtä kuudesta eri koulusta palkittiin (Poikkilaakson aa, Mustakiven aa, Oulunkylän aa, Mellunmäen aa, Maunulan aa, Töölön aa).

KIELIKAHVILATOIMINTA

Kielikahvilatoimintaa on edelleen tarjottu keväällä 2010. Saksan kielikahvila kokoontui keväällä yhden kerran, 13.4. Osallistujia oli 6. Ranskan kielikahvila oli 20.4. Vetäjänä oli Clotilde Cuvigny. Osallistujia 6.
Syksyllä kielikahvilatoimintaa ei ole ollut.

YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT

Hallituksen jäsenten nimet ja sähköpostiosoitteet ovat jäsensivuilla.
Sähköpostiosoiteilmoituksen jokainen jäsen tekee itse yhdistyksen jäsensivuille www.helsinginkieltenopettajat.fi.

HELSINGIN KIELTENOPETTAJAT RY:N 30-VUOTISHISTORIIKKI

Vuonna 2007 ilmestynyttä historiikkia on edelleen jaettu jäsenille ja sidosryhmille.

SIJAISPALVELU

Sijaispalvelu on vakiinnuttanut asemansa ja on suosittu Helsingin yliopiston kielten opiskelijoitten ja vastavalmistuneitten opettajien parissa. Samalla Helsingin seudun koulut saavat tarvitsemiaan sijaisia.

VII EDUSTUS

Kirsti Santaholma
– toimii OAJ:n valtuutettuna (kaudella 2002 – 2010)
– toimi SUKOLin varapuheenjohtajana
– toimi Sukol-palvelun hallituksen puheenjohtajana ja SUKOLin
valtakunnallisten kokeiden työryhmän puheenjohtajana
– toimi Aineopettajaliitto ry:n hallituksen jäsenenä
– toimii Suomen ranskanopettajain yhdistys ry:n hallituksen jäsenenä
– toimii FIPLV:n rahastonhoitajana ja Tempus-lehden toimitusneuvoston jäsenenä

Elina Ihalainen
– toimii SUKOLin hallituksen varajäsenenä
– toimi Aineopettajaliiton hallituksen varajäsenenä
– toimii AOL:n hallituksen varsinaisena jäsenenä 13.11.10 lähtien

Päivi Nissinen
– osallistui Aineopettajaliiton syysseminaariin 13.11.10
– osallistui valtakunnallisen Kielitivoli – hankkeen Viehko –työryhmään

SUKOlin kevätliittokokousedustajina lauantaina 24.4.10 olivat Päivi Nissinen,
Elina Ihalainen ja Pirkko Valkama-Jarmala.

SUKOLin syysliittokokousedustajina lauantaina 20.11.10 olivat Elina
Ihalainen ja Pirkko Valkama-Jarmala.

SUKOLin jouluglögeillä 9.12.10 yhdistystämme edustivat Päivi Nissinen ja Raija Kuja-Kyyny-Pajula.

HOAY:n järjestämään alueen pedagogisten yhdistysten tapaamiseen 10.11.10 osallistui Pirkko Valkama-Jarmala.

SUKOLIN LIITTOKOKOUSEDUSTAJAT JA
VARALIITTOKOKOUSEDUSTAJAT KAUDELLA 2008-2010

Liittokokousedustajat ovat Päivi Nissinen, Marja Pietilä ja Pirkko Valkama-Jarmala.
Varaliittokokousedustajat ovat 1. Kristiina Lieri 2. Elina Ihalainen 3. Raija Kuja- Kyyny-Pajula.

SUKOLin hallituksen jäsenenä 2009 -2011 on Helsingin kieltenopettajat ry:stä Kirsti Santaholma ja varajäsenenä Elina Ihalainen.

VIII TALOUS

Yhdistyksen tila ja talous käyvät ilmi oheisesta tilikertomuksesta.
Vuoden ylijäämä on 1198,89e.

IX TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistyksemme toiminnasta on tiedotettu jäsenille kahdessa jäsenkirjeessä sekä sähköpostilistalle ilmoittautuneille että myös yhdistyksen kotisivulla www.helsinginkieltenopettajat.fi. Yhdistyksen kotisivuilta löytyvät myös mm. kohdasta Uutiset ajankohtaiset tapahtumat. Koulutuksista on lähetetty erilliset kutsut.
Myös erityistilaisuuksiin on lähetetty erilliset kutsut esim. kunniapuheenjohtajille. Tiedottamisessa on siirrytty yhä enemmän sähköiseen tiedottamiseen. Vuosikokousilmoitus, toimintakertomus ja toimintasuunnitelma ovat sähköisesti kotisivuilla.
Yhdistyksen vuosikokouksesta tiedotettiin erillisellä kouluille lähetetyllä kutsulla.
Yhdistyksen toiminnasta on tiedote lähetetty myös Vantaan kieltenopettajat ry:lle ja Espoon-Kauniaisten kieltenopettajat ry:lle sekä Helsingin kaupungin opetusvirastolle.

Liity jäseneksi!

Kysely

Mihin liittyvää koulutusta Helsingin kieltenopettajat ry:n pitäisi järjestää? Valitse kolme tärkeintä!

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...