Toimintakertomus 2012

HELSINGIN KIELTENOPETTAJAT RY:N TOIMINNASTA VUODELTA 2012

I Kulunut toimikausi oli Helsingin kieltenopettajat ry:n kolmaskymmeneskuudes
Toimikausi oli kalenterivuoden mittainen. Jäseniin on oltu yhteydessä sähköpostin ja kotisivun välityksellä.

II JÄSENISTÖ

Yhdistyksellä oli 691 maksanutta jäsentä 31.12.2012. SUKOLiin kuulumattomia/eläkeläisiä oli 3 henkilöä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 78 jäsentä ja erosi 63. Yhteensä jäseniä oli toimintavuoden lopussa 761. Lisäksi yhdistyksellä on 9 kunniajäsentä.

III HALLITUKSEN JÄSENET JA YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT

Varajäsenet

Puheenjohtaja Elina Ihalainen
Sihteeri Jaana Östergård Anneli Helpiölä-Casey
Varapuheenjohtaja Raija Kuja-Kyyny-Pajula Päivi Kousa
Rahastonhoitaja Kirsti Santaholma Pirkko Valkama-Jarmala
Jäsenet Eeva Kaurola Marja Pietilä
Heli Waltari Marjo Oskala
Outi Vilkuna Johanna Hynönen

Toiminnantarkastajat Päivi Nissinen ja Leila Vanhala

Varatoiminnantarkastajat Ulla-Kaisa Laine ja Sirkka Paavolainen

IV KOKOUKSET

Toimikauden aikana on pidetty uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen lisäksi
8 kokousta. Varajäsenet on kutsuttu kokouksiin.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 8.2.2012 alkaen kello 17.00
Suomen Liikemiesten Kauppaopiston / Helsinki Business Collegen tiloissa, Hattulantie 2, Helsinki.

Läsnä oli kolmetoista (13) yhdistyksen jäsentä. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Ulla-Kaisa Laine ja sihteerinä Pirkko Valkama-Jarmala. Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Kirsti Santaholma ja Marja Pietilä.

Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus, käsiteltiin tilikertomus ja tilinpäätös ja hyväksyttiin kulut, tuotot ja tase. Kuultiin ja hyväksyttiin tilintarkastuskertomus. Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.
Käsiteltiin talousarvioehdotus vuodelle 2012 ja hyväksyttiin kulut ja tuotot.
Jäsenmaksun suuruudeksi SUKOLiin kuulumattomilta vahvistettiin 10 euroa.

Valittiin toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä.

Valittiin yhdistykselle puheenjohtaja vuodeksi 2012. Suoritettiin hallituksen
erovuoroisten jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali.

Päätettiin, että toimintasuunnitelma vuodelle 2012 käsitellään yksityiskohtaisemmin uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

V JÄSENTILAISUUDET
.
1. 8.2.2012 pidettiin yhdistyksen vuosikokous Suomen Liikemiesten Kauppaopiston / Helsinki Business Collegen tiloissa.

2. Tutustuminen Carl Larssonin Hyvän elämän jäljillä –näyttelyyn Ateneumissa 1.3.2012. Yhdistys maksoi opastuksen. Paikalla 20 yhdistyksen jäsentä.

3. Vierailu Yleisradioon 13.4.2012. Siellä tutustuttiin Yle Newsin toimitukseen Zena Iovinon ja Eddy Hawkingin opastamina. AV:kääntäjien työstä kertoivat Teija Harjaluoma ja Saija Papinniemi. Paikalla 13 yhdistyksen jäsentä.

4. Pääkaupunkiseudun muiden kieltenopettajayhdistysten kanssa yhteinen illanvietto ravintola Namussa Kaisaniemenkadulla 19.4.2012. Helsingin kieltenopettajia oli paikalla reilu tusina.

5. Keskustelutilaisuus Perusopetuslinjan linjanjohtajan Outi Salon ja Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan Liisa Pohjolaisen kanssa Mäkelänrinteen lukiossa 24.4. Paikalla parikymmentä jäsentä.

6. Brändö Gymnasiumiin oli suunniteltu vierailua 9.5., mutta se peruuntui, koska jäseniä ei ilmoittautunut mukaan.

7. Kevätretki Suomenlinnaan 23.5. peruuntui vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Suomenlinna experience -esitys jouduttiin perumaan.

8. Syksyn aikana jäsenille järjestettiin kolme kertaa Smartboard-koulutusta Mäkelänrinteen lukiossa. Kouluttaja oli Anne-Marika Siponen, jonka palkkion maksoi Mediakeskus. Yhdistys huolehti tiedottamisesta, opetusluokan järjestelyistä ja kahvituksesta. Koulutus oli niin suosittua, että koulutuksia järjestettiin kolme kertaa alun perin suunnitellun yhden kerran sijaan. Myös ryhmäkoko nostettiin tavanomaisesta 10:stä 15:een. Koulutus, joka kesti 3,5 tuntia, järjestettiin opettajien pyynnöstä vasta kello 15.30 alkaen 3.9., 1.10 ja 6.11.

9. Helene Schjerfbeckin näyttelyyn tutustuttiin 13.9. Yhdistys maksoi luennon Ateneum-salissa. Paikalla 16 jäsentä.

10. Yhdistys järjesti teatteri-illan Lilla Teaternissa 3.10. Illan esitys oli Claes Anderssonin Den förälskade terapeuten. Paikalla oli kahdeksan kieltenopettajaa, joiden teatteri-iltaa yhdistys tuki 5 eurolla.

11. Yhdistyksen pikkujoulut järjestettiin ravintola Fannyssa Bulevardilla 29.11. Illan aloittivat nuoret muusikot Maija Sihvola ja Sofie Lundgren Sibelius-lukiosta soittamalla viulumusiikkia virtuoosisesti. Sen jälkeen juristi Jarkko Ahola kertoi työstään EU-kääntäjänä ja yleisö teki hänelle kysymyksiä. Ilta huipentui herkulliseen Happy as a Christmas tree -illalliseen, jonka yhdistys tarjosi jäsenilleen. Paikalla oli noin 30 jäsentä.

VI MUU TOIMINTA

1. Viehko-koiran seikkailut Helsingissä -sarjakuvakilpailun voittajat palkittiin Viehko-paidoin.

2. Yhdistyksen Facebook-sivu avattiin 8.5.

3. FIPLV:n kongressiin Helsingissä osallistuivat hallituksesta Elina Ihalainen, Eeva Kaurola, Kirsti Santaholma, Jaana Östergård, Anneli Helpiölä-Casey, Marjo Oskala ja Johanna Hynönen. Muiden jäsenten kesken yhdistys lupasi arpoa viisi 100 euron stipendiä, mutta hakemuksia tuli vain kolme ja niin kaikki hakijat saivat stipendin.

4. Jo alkusyksystä hallitus toteutti suuren jäsenhankintakampanjan. Kaikkien suomenkielisten Helsingissä toimivien yleissivistävien koulujen nettisivuilta poimittiin kieltenopettajat, jotka eivät ole SUKOLin jäseniä. Näille lähetettiin sähköpostilla kirje, jossa esiteltiin yhdistyksen toimintaa ja kerrottiin, kuinka SUKOLiin liittyminen tapahtuu helpoiten. Luvassa on myös yhdistyksen lahjoittama lahjakortti arvalla valitulle uudelle jäsenelle. Lisäksi lähetettiin kirje niille jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaaan SUKOLin rekisteriin. Sähköpostit lähetettiin koulujen nettisivuilla annettuihin osoitteisiin. Ajantasaiset ja kattavat yhteystiedot SUKOLin jäsenrekisterissä tehostavat tiedottamista merkittävästi.

5. Euroopan kielipäivänä 26.9. oli useiden pääkaupunkiseudun toimijoiden yhteinen tapahtuma kulttuurikeskus Caisassa. Yhdistyksellä oli tietokone-paja, jossa koululaiset saivat maistella kouluissa tarjottavia A- ja B-kieliä erikielisten opetusohjelmien ja pelien parissa. Kävijöitä tapahtumassa oli päivän aikana n. 800 henkilöä, joista n. 50 vieraili meidän pajassamme. Tietokone-pajassa olivat opastajina Eeva Kaurola, Raija Kuja-Kyyny-Pajula, Kirsti Santaholma ja Jaana Östergård.

VII EDUSTUS

Toimintavuonna 2012 Elina Ihalainen toimi AOL:n hallituksen jäsenenä.

Toimintavuonna 2012 Raija Kuja-Kyyny-Pajula toimi Suomen englannin opettajat ry:n hallituksen varajäsenenä.
Toimintavuonna 2012 Raija Kuja-Kyyny-Pajula kuului TEMPUKSEN toimitusneuvostoon.

Toimintavuonna 2012 Kirsti Santaholma kuului TEMPUKSEN toimitusneuvostoon. Toimintavuonna 2012 Kirsti Santaholma toimi AOL:n hallituksen varajäsenenä.
Toimintavuonna 2012 Kirsti Santaholma toimi JUKOn luottamusmiehenä.
Toimintavuonna 2012 Kirsti Santaholma toimi FIPLV:n taloudenhoitajana.

22.3.2012 Pääkaupunkiseudun kieltenopetuksen kehittämisverkoston kokoukseen, jossa suunniteltiin Kieltenpäivän tapahtumaa, osallistui Elina Ihalainen.

21.4.2012 SUKOLin kevätliittokokoukseen Helsingissä osallistuivat Elina Ihalainen, Marjo Oskala ja Jaana Östergård.

2.5.2012 Kieltenpäivän tapahtuman suunnittelukokoukseen osallistuivat Eeva Kaurola, Raija Kuja-Kyyny-Pajula ja Jaana Östergård.

22.8.2012 Kieltenpäivän tapahtuman suunnittelukokoukseen osallistuivat Eeva Kaurola ja Raija Kuja-Kyyny-Pajula.

24.11.2012 SUKOLin syysliittokokoukseen Helsingissä osallistuivat Elina Ihalainen, Marjo Oskala ja Jaana Östergård

VIII TALOUS

Yhdistyksen tila ja talous käyvät ilmi oheisesta tilikertomuksesta. Vuoden talouden alijäämä oli 904.66 euroa.

IX TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistyksemme toiminnasta on tiedotettu jäsenille kolmessa varsinaisessa jäsenkirjeessä sähköpostitse. Kevään aikana kirje lähetettiin sekä yhdistyksen omalle sähköpostilistalle ilmoittautuneille että SUKOLin rekisteriin sähköpostiosoitteensa antaneille. Jäseniä tiedotettiin siitä, että syksystä lähtien käytettiin vain SUKOLin rekisteriä. Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu myös yhdistyksen kotisivulla www.helsinginkieltenopettajat.fi. ja Facebookissa. Lisäksi on lähetetty koulutustilaisuuksia ja tapahtumia tarkentavia sähköpostiviestejä. Ajankohtaisista sidosryhmien järjestämistä koulutuksista on tiedotettu pyydettäessä.

Facebookin kautta on pyritty tiedottamaan kieltenopettajia kiinnostavista asioista ja tapahtumista Helsingissä, vaikkeivät ne olisikaan yhdistyksen järjestämiä. Toistaiseksi sivustosta on tykännyt vain 29 ihmistä.

Liity jäseneksi!

Kysely

Mihin liittyvää koulutusta Helsingin kieltenopettajat ry:n pitäisi järjestää? Valitse kolme tärkeintä!

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...