HELSINGIN KIELTENOPETTAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2005

1. Toimikautena 1.1.2005 – 31.12.2005 pyritään aktivoimaan mahdollisimman monet eri koulu-muotojen kieltenopettajat osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Yritetään tehdä yhdistyksen toiminta tunnetuksi etenkin nuorille ja Helsingissä uusille kieltenopettajille. Ollaan aktiivisia Sukolin jäsenhankintakampanjassa.

2. Pyritään tukemaan yksittäisiä kieltenopettajia asioissa, jotka koskevat mm. opetussuunnitelmaa, työllisyyttä, kielten ryhmäjakoa, opettajakelpoisuuksia sekä ala-asteen kielituntien jakautumista aineenopettajille ja luokanopettajille.

3. Seurataan kieltenopettajien virkojen perustamista ja täyttämistä kaikilla asteilla sekä kaupungin sopeuttamistoimien vaikutusta kieltenopetukseen.

4. Seurataan erityisopetuksen järjestelyjen vaikutusta kieltenopetukseen ja kieltenopettajien työhön.

5. Kiinnitetään huomiota kieltenopettajien työhyvinvointiin ja työolosuhteisiin.

6. Pidetään yhteyttä ja tehdään tarvittaessa aloitteita HOAYlle, Helsingin kaupungin opetusviras-tolle, SUKOLille ja ylioppilastutkintolautakunnalle.

7. Järjestetään koulutusta, jäsentilaisuuksia ja retkiä. Perehdytetään jäsenistöä Yleiseurooppalaisen viitekehyksen soveltamiseen.

8. Ylläpidetään ja edelleen kehitetään yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kieltenopettajayh-distysten ja valtakunnallisten kieliyhdistysten kanssa.

9. Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta jäsenkirjeillä, sähköpostilla ja www-sivustolla. (www.helsinginkieltenopettajat.fi).

Liity jäseneksi!

Kysely

Mihin liittyvää koulutusta Helsingin kieltenopettajat ry:n pitäisi järjestää? Valitse kolme tärkeintä!

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...