HELSINGIN KIELTENOPETTAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

1. Toimikautena 1.1.2007 – 31.12.2007 pyritään aktivoimaan mahdollisimman monet eri koulumuotojen kieltenopettajat osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Yritetään tehdä yhdistyksen toiminta tunnetuksi etenkin nuorille ja Helsingissä uusille kieltenopettajille. Ollaan aktiivisia Sukolin jäsenhankintakampanjassa.

2. Pyritään tukemaan yksittäisiä kieltenopettajia asioissa, jotka koskevat mm. opetussuunnitelmaa, työllisyyttä, kielten ryhmäjakoa, opettajakelpoisuuksia sekä ala-asteen kielituntien jakautumista aineenopettajille ja luokanopettajille.

3. Seurataan kieltenopettajien virkojen perustamista ja täyttämistä kaikilla asteilla ottaen huomioon työn korvaamisessa työtehtävän työmäärä. Seurataan kaupungin sopeuttamistoimien vaikutusta kieltenopetukseen. Erityisesti lukion tilannetta seurataan ja valinnaiskielten tilanteen kehittymistä.

4. Seurataan TVA:n toteutumista ja sitä, miten kieltenopettajien työn korvaamisessa otetaan huomioon ja arvioidaan työn vaativuus.

5. Seurataan erityisopetuksen järjestelyjen vaikutusta kieltenopetukseen ja kieltenopettajien työhön.

6. Kiinnitetään huomiota kieltenopettajien työhyvinvointiin ja työolosuhteisiin.

7. Pidetään yhteyttä ja tehdään tarvittaessa alotteita HOAY:lle, Helsingin kaupungin opetusvirastolle, SUKOLille ja ylioppilaslautakunnalle SUKOLin kautta.

8. Järjestetään koulutusta, jäsentilaisuuksia ja retkiä. Perehdytetään jäsenistöä uuden opetussuunnitelman käyttöön.

9. Ylläpidetään ja edelleen kehitetään yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kieltenopettajayhdistysten ja valtakunnallisten kieliyhdistysten kanssa.

10. Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta jäsenkirjeillä, sähköpostilla ja www-sivustolla. (www.helsinginkieltenopettajat.fi)

11. Vuoden 2007 aikana historiikkiä täydentää työryhmä, joka koostuu eläkeläisistä ja hallituksenjäsenistä.

Liity jäseneksi!

Kysely

Mihin liittyvää koulutusta Helsingin kieltenopettajat ry:n pitäisi järjestää? Valitse kolme tärkeintä!

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...