HELSINGIN KIELTENOPETTAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

1. Toimikautena 1.1.2009 – 31.12.2009 pyritään aktivoimaan mahdollisimman monet eri koulumuotojen kieltenopettajat osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Yritetään tehdä yhdistyksentoiminta tunnetuksi etenkin nuorille ja Helsingissä uusille kieltenopettajille. Ollaan aktiivisia Sukolin jäsenhankintakampanjassa.

2. Järjestetään koulutusta, jäsentilaisuuksia ja retkiä. Lukiolain muutos hyväksyttiin joulukuussa 2008 ja täten suullisen kielitaidon opetusta ja arviointia tulee käsitellä jäsentilaisuuksissa. Järjestetään KIEHU koulutusta. Tämä on pedagoginen toimintamalli Fronterissa. Se tarjoaa konsultointia, koulutusta ja välineitä vieraisiin kieliin. Lähtökohtana on oppimisen ja ja opettamisen edistäminen ja kehittäminen.

3. Ylläpidetään ja edelleen kehitetään yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kieltenopettajayhdistysten, valtakunnallisten kieliyhdistysten sekä opetusviraston ja AinO-keskuksen kanssa. (AinO: aineenopettajakoulutuksessa opiskelevat).

4. Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta jäsenkirjeillä, sähköpostilla ja www-sivustolla. (www.helsinginkieltenopettajat.fi)

5. Pyritään tukemaan yksittäisiä kieltenopettajia asioissa, jotka koskevat mm. opetussuunnitelmaa, työllisyyttä, kielten ryhmäjakoa, opettajakelpoisuuksia sekä ala-asteen kielituntien jakautumista aineenopettajille ja luokanopettajille.

6. Seurataan kieltenopettajien virkojen perustamista ja täyttämistä kaikilla asteilla ottaen huomioon työn korvaamisessa työtehtävän työmäärä. Seurataan kaikilla asteilla monipuolisen kieliohjelman toteutumista ja kehittämistä. Erityisesti seurataan peruskoulun ja lukion valinnaiskielten kehittymistä.

7. Seurataan TVA:n (TVA: Tehtävän Vaativuuden Arviointi) toteutumista ja sitä, miten kieltenopettajien työn korvaamisessa otetaan huomioon ja arvioidaan työn vaativuus.

8. Seurataan erityisopetuksen järjestelyjen vaikutusta kieltenopetukseen ja kieltenopettajien työhön.

9. Kiinnitetään huomiota kieltenopettajien työhyvinvointiin ja työolosuhteisiin.

10.Pidetään yhteyttä ja tehdään tarvittaessa alotteita HOAY:lle, Helsingin kaupungin opetusvirastolle, SUKOLille ja ylioppilaslautakunnalle SUKOLin kautta.

Liity jäseneksi!

Kysely

Mihin liittyvää koulutusta Helsingin kieltenopettajat ry:n pitäisi järjestää? Valitse kolme tärkeintä!

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...