HELSINGIN KIELTENOPETTAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

1. Toimikautena 1.1.2010 – 31.12.2010 pyritään aktivoimaan mahdollisimman monet eri koulumuotojen kieltenopettajat osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Yritetään tehdä yhdistyksen
toiminta tunnetuksi etenkin nuorille ja Helsingissä uusille kieltenopettajille. Tiivistetään yhteistyötä Helsingin opetusviraston kanssa. Ollaan aktiivisia Sukolin jäsenhankintakampanjassa.

2. Järjestetään koulutusta, jäsentilaisuuksia ja retkiä. Lukiolain muutos hyväksyttiin joulukuussa 2008 ja täten suullisen kielitaidon opetusta ja arviointia tulee käsitellä jäsentilaisuuksissa.
Järjestetään KIEHU koulutusta. Tämä on pedagoginen toimintamalli Fronterissa. Se tarjoaa konsultointia, koulutusta ja välineitä vieraisiin kieliin. Helsingin kaupunki osallistuu opetushallituksen vieraiden kielten kehittämishankkeeseen, jossa lähtökohtana on oppimisen ja opettamisen edistäminen ja kehittäminen. Helsingin kieltenopettajat ry seuraa hankkeen edistymistä.

3. Ylläpidetään ja edelleen kehitetään yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kieltenopettajayhdistys-ten, valtakunnallisten kieliyhdistysten sekä opetusviraston ja AinO-keskuksen kanssa. (AinO: aineenopettajakoulutuksessa opiskelevat).

4. Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta jäsenkirjeillä, sähköpostilla ja www-sivustolla (www.helsinginkieltenopettajat.fi).

5. Pyritään tukemaan yksittäisiä kieltenopettajia asioissa, jotka koskevat mm. opetussuunnitelmaa, työllisyyttä, kielten ryhmäjakoa, opettajakelpoisuuksia sekä ala-asteen kielituntien jakautumista
aineenopettajille ja luokanopettajille.

6. Seurataan kieltenopettajien virkojen perustamista ja täyttämistä kaikilla asteilla ottaen huomioon työn korvaamisessa työtehtävän työmäärä. Seurataan kaikilla asteilla monipuolisen kieliohjelman toteutumista ja kehittämistä. Erityisesti seurataan peruskoulun ja lukion valinnaiskielten kehittymistä.

7. Seurataan TVA:n (TVA: Tehtävän Vaativuuden Arviointi) toteutumista ja sitä, miten kieltenopetta-jien työn korvaamisessa otetaan huomioon ja arvioidaan työn vaativuus. Seurataan etä- ja verkko-opetuksen kehittymistä ja sen palkkausta ja myös suullisen kielitaidon opetus- ja testausryhmien ko-koa.

8. Seurataan erityisopetuksen järjestelyjen vaikutusta kieltenopetukseen ja kieltenopettajien työhön.

9. Kiinnitetään huomiota kieltenopettajien työhyvinvointiin ja työolosuhteisiin.

10. Pidetään yhteyttä ja tehdään tarvittaessa aloitteita HOAY:lle, Helsingin kaupungin opetusvirastolle, SUKOLille ja ylioppilaslautakunnalle SUKOLin kautta

Liity jäseneksi!

Kysely

Mihin liittyvää koulutusta Helsingin kieltenopettajat ry:n pitäisi järjestää? Valitse kolme tärkeintä!

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...