HELSINGIN KIELTENOPETTAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

1. Toimikautena 1.1.2011 – 31.12.2011 pyritään aktivoimaan mahdollisimman monet eri koulumuotojen kieltenopettajat osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Yritetään tehdä yhdistyksen toiminta tunnetuksi etenkin nuorille ja Helsingissä uusille kieltenopettajille. Tehdään jatkuvaa yhteistyötä Helsingin opetusviraston kanssa ja ollaan aktiivisia Sukolin jäsenhankintakampanjassa mm. kustantajien kirjaesittelytilaisuuksissa.

2. Järjestetään koulutusta, jäsentilaisuuksia ja retkiä.
Jatketaan edelleen suullisen kielitaidon opetusta ja arviointia jäsentilaisuuksissa.
Osallistutaan KIEHUun.kertomalla toiminnasta ja onnistuneista toimintamalleista. Kiehu on pedagoginen toimintamalli Fronterissa. Se tarjoaa konsultointia, koulutusta ja välineitä vieraisiin kieliin
Helsingin kaupunki osallistuu opetushallituksen vieraiden kielten kehittämishankkeeseen Kielitivoliin, jonka hankenimi Helsingissä on Viehko. Helsingin kieltenopettajat ry osallistuu hankkeeseen vuodesta 2010 aktiivisesti.

3. Ylläpidetään ja edelleen kehitetään yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kieltenopettajayhdistysten, valtakunnallisten kieliyhdistysten sekä opetusviraston kanssa..

4. Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta pääosin sähköpostilla ja www-sivustolla vuodesta 2011 alkaen (www.helsinginkieltenopettajat.fi).

5. Pyritään tukemaan yksittäisiä kieltenopettajia asioissa, jotka koskevat mm. opetussuunnitelmaa, työllisyyttä, kielten ryhmäjakoa, opettajakelpoisuuksia sekä ala-asteen kielituntien jakautumista aineenopettajille ja luokanopettajille.

6. Seurataan kieltenopettajien virkojen perustamista ja täyttämistä kaikilla asteilla ottaen huomioon työn korvaamisessa työtehtävän työmäärä. Seurataan kaikilla asteilla monipuolisen kieliohjelman toteutumista ja kehittämistä. Erityisesti seurataan peruskoulun ja lukion valinnaiskielten kehittymistä.

7. Seurataan TVA:n (TVA: Tehtävän Vaativuuden Arviointi) toteutumista ja sitä, miten kieltenopetta-jien työn korvaamisessa otetaan huomioon ja arvioidaan työn vaativuus. Seurataan etä- ja verkko-opetuksen kehittymistä ja sen palkkausta ja myös suullisen kielitaidon opetus- ja testausryhmien kokoa.

8. Seurataan erityisopetuksen järjestelyjen vaikutusta kieltenopetukseen ja kieltenopettajien työhön.

9. Kiinnitetään huomiota kieltenopettajien työhyvinvointiin ja työolosuhteisiin.

10. Pidetään yhteyttä ja tehdään tarvittaessa aloitteita HOAY:lle, Helsingin kaupungin opetusvirastolle, SUKOLille ja ylioppilaslautakunnalle SUKOLin kautta

Liity jäseneksi!

Kysely

Mihin liittyvää koulutusta Helsingin kieltenopettajat ry:n pitäisi järjestää? Valitse kolme tärkeintä!

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...