HELSINGIN KIELTENOPETTAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

1. Toimikautena 1.1.2012 – 31.12.2012 pyritään aktivoimaan mahdollisimman monet eri koulumuotojen kieltenopettajat osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Yritetään tehdä yhdistyksen toiminta tunnetuksi etenkin nuorille ja Helsingissä uusille kieltenopettajille. Ollaan aktiivisia Sukolin jäsenhankintakampanjassa.

2. Järjestetään koulutusta, jäsentilaisuuksia ja retkiä. Koulutuksella pyritään ylläpitämään kiinnostusta opetustyöhön ja opetuksen kehittämiseen. Järjestetään koulutus- ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista ilmiöistä ja ohjataan jäseniä tarjolla oleviin hyviin koulutustilaisuuksiin. Tuetaan opettajia verkkopedagogiikan ja sosiaalisen median pedagogisen käytön haltuunotossa. Järjestetään fyysisesti ja henkisesti virkistäviä retkiä

3. Ylläpidetään ja edelleen kehitetään yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kieltenopettajayhdistysten, valtakunnallisten kieliyhdistysten sekä opetusviraston ja AinO-keskuksen kanssa (AinO = aineenopettajakoulutuksessa opiskelevat).

4. Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta sähköpostilla ja www-sivustolla (www.helsinginkieltenopettajat.fi). Tehdään yhdistys näkyväksi myös Facebookissa.

5. Pyritään tukemaan yksittäisiä kieltenopettajia asioissa, jotka koskevat mm. opetussuunnitelmaa, työllisyyttä, kielten ryhmäjakoa, opettajakelpoisuuksia sekä ala-asteen kielituntien jakautumista aineenopettajille ja luokanopettajille. Tehdään yhteydenotto yhdistykseen helpoksi.

6. Seurataan kieltenopettajien virkojen perustamista ja täyttämistä kaikilla asteilla ottaen huomioon työn korvaamisessa työtehtävän työmäärä. Seurataan kaikilla asteilla monipuolisen kieliohjelman toteutumista ja kehittämistä. Erityisesti seurataan valinnaiskielten asemaa peruskoulussa ja Kampus-mallin vaikutusta sekä pakollisten että valinnaisten kielten ryhmien toteutumiseen ja ryhmien kokoon.

7. Seurataan TVA:n (TVA = Tehtävän Vaativuuden Arviointi) toteutumista ja sitä, miten kieltenopettajien työn korvaamisessa otetaan huomioon ja arvioidaan työn vaativuus. Kuunnellaan jäsenten kokemuksia TSA:sta (TSA = työn suorituksen arviointi).

8. Seurataan erityisopetuksen järjestelyjen vaikutusta kieltenopetukseen ja kieltenopettajien työhön.

9. Kiinnitetään huomiota kieltenopettajien työhyvinvointiin ja työolosuhteisiin.

10. Pidetään yhteyttä ja tehdään tarvittaessa aloitteita HOAY:lle, Helsingin kaupungin opetusvirastolle, SUKOLille ja ylioppilaslautakunnalle SUKOLin kautta.

Liity jäseneksi!

Kysely

Mihin liittyvää koulutusta Helsingin kieltenopettajat ry:n pitäisi järjestää? Valitse kolme tärkeintä!

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...